Rivers Ecology Wildlife GettyImages-1190336132.jpg

Ymchwil Gwyddoniaeth Gymhwysol


Mae Ymchwil Gwyddoniaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol De Cymru yn dîm  amlddisgyblaethol sy'n cynnwys  biolegwyr, cemegwyr, ecolegwyr,  gwyddonwyr daear, amgylcheddol a fforensig. Yn fras mae ein hymchwil yn perthyn i ddau faes – Gwyddorau Biolegol a Gwyddorau Ddadansoddol a Ffisegol. Mae ein gwaith yn cynnwys gwyddoniaeth sylfaenol a gwyddoniaeth gymhwysol iawn gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid diwydiannol. Mae gennym ragolygon rhyngwladol gyda phrosiectau ymchwil a chydweithrediadau ledled ybyd. Cefnogir ein hymchwil gan gyfleusterau ymchwil pwrpasol rhagorol sydd hefyd yn cefnogi ein cymuned fywiog o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.